תנאי בניית אתרלנוחות הלקוחות היקרים, אנו מפרסמים כאן את תנאי שירות פיתוח האתרים, כפי המחוייב בחוזה העבודה.

התנאים יעברו עדכונים ותיקונים בצורה תקופתית, אך אנו נשמור את הגירסאות לפי תאריכים לנוחותכם ולמקרה של בירור מכל סוג.

מסמך הסכם עבודה עם הלקוח

-אתר תדמית ומידע-

גירסה 02-07-2017

        הקדמה

מסמך זה כולל את פרטי ההתחייבויות של הצדדים בנוגע להזמנת פיתוח אתר או כל סוג אחר של עבודה הדורשת שימוש במשאבי מנהל פרויקטים, מפתח, בדיקות QA, עבודה גרפית, קידום אתרים, או טיפול בחומרים כתובים (כתיבה, עריכה, הזנה וכד'), המסופקים ע"י סטודיו ג'ומלנד.

כמו כן המסמך יכלול מידע משותף לפרוייקטים רבים בתחום פיתוח האתרים, ובמידה ובפרוייקט שלכם יהיו שינויים, הדבר יירשם במסמך האפיון שתקבלו. כוחו של מסמך האיפון הייעודי תמיד גובר על הסכם זה.

 


 

        ב.        אפשרויות האתר - כללי

 1. האתר יכלול מערכת לניהול עצמאי של התכנים שיופיעו באתר (Backoffice).
 2. החברה תספק הדרכה של 2 שעות עבור המשתמש.
 3. הזנת התכנים תתבצע ע"י הלקוח.
 4. האתרים נבנים על מערכת המאפשרת תמיכה במודולי נגישות, על הלקוח להחליט ולציין בפני החברה שהוא מעוניין במודולי נגישות או לחילופין לבקש הצעת מחיר לפיתוח אתר עם תמיכה מלאה לנושא הנגישות לפי חוקי מדינת ישראל.

         ג.         תשתית

 1. מבנה בסיס נתונים my-sql מעודכן
 2. תשתית קוד צד שרת יהיה PHP
 3. מבנה מערכת וורדפרס או ג'ומלה, עדכנית, עברית תקנית
 4. מודולי שירות לפי צורך הלקוח
 5. באתרים רגילים תיכלל תמיכה ברספונסיביות בסיסית ולא תבנית ייעודית עבור מכשירי מובייל או טאבלטים.

         ד.        אחסון

 1. האתר יאוחסן בשרתי LINUX מקצועיים, מהירים ומאובטחים, הנמצאים בישראל של החברה
 2. חברת ג'ומלנד תעשה כמיטב יכולתה במגבלות הסבירים, על מנת לאבטח את נגישות האתר. עם זאת קיימים צדדים מקצועיים שלא תלויים בחברה, ואין על החברה את האחריות לבצע פעולות שלא נמצאים ברשותה, אלא להשתדל לספק אחסון טוב וזמין.
 3. לצורך האחסון של האתר מוקצב שטח של 1 ג'גה-בייט.
 4. תוספת של נפח בעלות נוספת.

        ה.        גיבויים

 1. החברה מבצעת גיבויים תקופתיים וכן עבודות תשתית מגוונת, מבלי לגרוע מכך, על הלקוח לבצע גיבויים של החומרים הנמצאים בשרתי החברה.
 2. נפח האחסון לצורך הגיבויים כלול בנפח האחסון של האתר

          ו.          לו"ז

 1. זמן העבודה הנדרש יירשם בהצעת המחיר המפורטת שיקבל הלקוח מלבד המקרים שמדובר באתרי תדמית בסיסיים.
 2. באם לא צויין אחרת סקיצה ראשונית 7 ימי עסקים, אפשרות להזנת חומרים 14 ימי עסקים
 3. סיום הבניה, עד 24 ימי עסקים מתחילת הבניה, מותנה בקבלת חומרים מהמזמין
 4. 4.תוספים דורשים עבודה נוספת כך שכל תוספת של 2 שעות מוסיפה יום למסירת האתר.

         ז.         התחייבויות והגבלות התחייבות

 1. האחסון מגובה ברמה הטובה ביותר במגבלות הסבירות, אך על המזמין יש לשמור עותקים של חומרים שישנם באתר באופן חיצוני למקרה של קריסה כללית או כל מצב אחר.
 2. אין החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למזמין/מי מטעמו בעקבות שימוש באתר או מכל סיבה אחרת, באם נעשו כל המאמצים הסבירים למנוע את הנזק מצד החברה.
 3. באם במהלך העבודה יהיו למזמין תוספות ועדכונים שלא מוזכרים במסמך זה, ייכתב אודותיהם נספח שיצורף לאפיון זה.
 4. שירות עבור האתר יינתן במייל.
 5. הדרכה תינתן למזמין או מי מטעמו בהגבלה של 2 שעות (אקדמיות) הדרכה
 6. האתר ייבנה במגבלה של 30 שעות עבודה, אם לא צויין אחרת במסמך האפיון המפורט.
 7. עבור שעות נוספות ייגבה תשלום נוסף.
 8. מאחר שמדובר במערכת קוד פתוח, ייעשה מאמץ להגיע להתאמה מלאה לדרישות הלקוח, יחד עם זאת אין בהקמת אתה זה משום התחייבות לפיתוח קודים/פלאגינים/תוספים/מרכיבים נוספים ומורכבים מעבר למקובלים וקיימים.
 9. בנושא רישום האתגר לגוגל, אין לחברת ג'ומלנד אחריות על תוצאות בחיפוש של גוגל. לצורך הפקת פרסום ממומן יש לפנות למומחי SEO של סטודיו ג'ומלנד. במקרים של רישום לגוגל, יש לקחת בחשבון שהאתר יופיע בתוצאות גוגל בצורה ספונטנית ואין אפשרות להתערב בתוצאות אלו כלל.

        ח.        הצד הפיננסי

 1. כל המחירים המפורסמים והרשומים בהצעות המחיר או באפיונים לא כוללים מע"מ ויש להוסיפו לחשבון הסופי כשהחברה תגבה מע"מ
 2. התשלום יתבצע באופן הבא: 50% בתחילת העבודה ו-50% נוספים בסיום או לחילופין בכ. אשראי.
 3. באם הבנייה מתעכבת מסיבות שאינן תלויות בחברת ג'ומלנד, התשלום המלא לא יעוכב עד ל-15 ימי עסקים מהיום של התחייבות לסיום העבודה.
 4. התשלום עבור האחסון כפי שמופיע במסמך הצעת מחיר: 6/12 חודשים מראש. הלקוח משלם עבור האחסון מתחילת הבנייה בפועל אך יתבצע בעת מועד סיום הבנייה.
 5. עלות לשעת עבודה נוספת לנושאים שלא הוזכרו במסמך האפיון: 250 ₪ לעבודת מתכנת, 120 ₪ לשעת עבודת גרפיקה, כתיבת תוכן וכד'.
 6. עלות רכישת חומרים גרפיים ו/או מולטימדיה אינה כלולה בעלות האתר. על הלקוח לספק את החומרים הנדרשים או לחילופין עלות הרכישה תצטרף למחיר הבנייה
 7. ביצוע התשלום הראשון מהווה הסכמה מפורשת לתנאים המובאים במסמך זה, מבלי לגרוע בזכויות אחרות העומדות לצדדים בגין הסכמה כלשהי.

        ט.        ביטול הזמנה

 1. ביטול הזמנה ייעשה בכתב בלבד ויישלח למייל של החברה. על הלקוח לוודא שבקשת הביטול אכן הגיעה לחברה.
 2. במקרה של ביטול לפני תחילת העבודה, ישלם הלקוח 15% מעלות ההזמנה (לא כולל תשלומים חודשיים) ובאם נרכש דומיין, ישלם הלקוח את עלותו בנוסף להנ"ל.
 3. במקרה שהתחילה העבודת הפיתוח והעיצוב, ישלם הלקוח בנוסף לנאמר בסעיף הקודם גם את החלק של העבודה שנעשתה בפועל בחלוקה ל-25% כפי שיוחלט ע"י מנהל החברה.
 4. הסתיימה העבודה בפועל, הלקוח ישלם את מלוא התשלום עבור האתר.

          י.          אי עמידה בתשלומים או הסכמים

 1. לקוח או מקבל שירות שלא משלם לחברה עבור האחסון או העבודות שנעשו עבורו, רשאית החברה לסגור את האתר לאחר שתישלח אליו תזכורת תשלום במייל, בדואר או בשיחת טלפון ללא צורך בהוכחה מצד החברה.
 2. בגין סגירת ופתיחת האתר ישלם הלקוח 125 ₪ לכל פעולה.
 3. כמו כן במקרים אלו עודת לחברה הזכות לסגור כל שירות (וירטואלי או מקצועי) הניתן ללקוח עד לפרעון המצא של התשלום, כגון חשבונות מייל, גישה לבסיס נתונים, תמיכה טכנית, ייעוץ וכד'.
 4. תהליך סגירת או פתיחת האתר יכול לקחת עד 7 ימי עסקים.

       יא.       קניין רוחני ותוכן של האתרים

 1. כל העבודה המתבצעת עבור הלקוח הינה קניין רוחני השייך לסטודיו ג'ומלנד באופן בלעדי מלבד גוף החומרים שיסופקו ע"י הלקוח ללא העיבוד באם נעשה.
 2. סטודיו ג'ומלנד רשאית להשתמש או לאפשר שימוש במוצרים המוגמרים בכל דרך שתימצא לנכון על ידה החברה.
 3. סטודיו ג'ומלנד הינה חברה השומרת על ערכי הדת. לא יפורסמו באתרי החברה חומרים הפוגעים בהלכה היהודית, חומרים גזעניים או פוגעניים, חומרים הפוגעים בצניעותם של בני האדם וכל חומר שיש בו עבירה מכל סוג שהוא על החוק במדינת ישראל או בחוק הבינלאומי. במקרה שהלקוח עבר על סעיף זה, החברה רשאית להסיר את החומר או לסגור את האתר באופן מיידי או להתריע בפני הלקוח על המצאות תכנים לא מאושרים באתר. כמו כן לא תהיה ללקוח זכות לפיצוי ותלונה על החברה במידה והאתר נבנה תחת תחום אחר ולאחר מכן הלקוח החליט להסבו לתחום שלא מאופשר ע"י החברה.
 4. הלקוח לא יטמיע ללא אישור של החברה כל סוג של קוד תוכנה באתר.

       יב.       תמיכה טכנית

 1. לקוחות החברה יקבלו מענה במייל או טלפון בשעות הפעילות של החברה.
 2. התמיכה כוללת פתרונות תוכנה ונפילות של האתר, באגים, בעיות מייל, בעיות גישה, חסימות וכד'.
 3. במקרה של תקלה שנוצרה על ידי הלקוח, החברה תגבה תשלום לפי שעות עבודה נדרשות, וזה במקרה שאכן רואים ביומני החברה שהתקלה נובעת מפעילות של הלקוח ע"י הגישה לקבצים/בסיס נתונים או מערכת הניהול וכד'.
 4. במקרה של תקלות הקשורות לשדרוג או הוספת פיצ'רים הדורשים עבודת פיתוח או עיצוב, לפני ביצוע העבודה יקבל הלקוח הצעת מחיר או שערוך שעות עבודה.

        יג.       סיום העבודה המשותפת

 1. במידה והחליט הלקוח מכל סיבה שהיא (סגירת העסק שברשותו, מעבר לאיזור גיאוגרפי שבו האתר לא רלוונטי וכד) שאין ברצונו להמשיך את הפעילות של האתר שנבנה, יש להודיע לכך לחברה באמצעות מייל או מכתב (על הלקוח לוודא את קבלת ההודעה), לפחות 30 ימ"ע מראש.
 2. במידה והלקוח מעוניין לקבל את האתר בגירסה שתאפשר פריסת האתר בשרת אחר, תספק החברה עבורו קובץ ZIP הכולל את האתר ואת כל המידע המשוייך אליו.
 3. עבור סיוע בהתקנת האתר בשרת אחר, ישלם הלקוח עמלה חד פעמית של 300 ₪.
 4. סטודיו ג'ומלנד עובדת עם מערכות קוד פתוח כך שעבודה עצמאית על המערכת, ביצוע הגיבויים ופריסתם מחדש במקומות אחרים מתקבלת בברכה.

אנחנו שמחים שבחרתם לעבוד איתנו ולבנות את ה-Byte  הדיגיטלי שלכם אצלנו.

 

 קישור למסמך PDF - 02-07-2017