רשימת עבודות נבחרות, אתרים ופרוייקטים שנבנו, עוצבו או הוקמו ע"י סטודיו ג'ומלנד: